Bårby borg

Den enda fornborgen på Öland som utnyttjar en naturlig bergbrant som skydd. Borgen består av en mäktig halvcirkelformig vall mot landborgskanten, som har utgjort ett naturligt skydd mot väster. Borgens diameter är 150 m. Borgens inre har varit uppodlat. Fynden anger att borgen haft två bebyggelseperioder, en folkvandringstida och en medeltida på samma sätt som Eketorp och Gråborg. Bland fynden märks ett bysantinskt guldmynt präglat för kejsar Justinius, 518-527 e v t. Från borgen ser man ut över Mörbylångadalen.

Källa: Ulf Erik Hagberg, Med arkeologen Sverige runt.

Här kan du se Bårby borg i en flygbild från Lantmäteriets webkarta.

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb