Fornborgar
17 platser

Visa på karta

Triberga borg

Det finns 16 fornborgar på Öland enligt Mårten Stenberger (Ölands forntida borgar).  Flertalet var samlingspunkter i förhistoriska orostider för befolkningen på Öland. Några är lätta att besöka och uppleva, t o m delvis uppbyggda på nytt som Eketorp; andra svåra att se och besöka. Vi har här presenterat alla, även de där inte mycket finns kvar att se och som kräver mycket uppoffringar att hitta.

Länsstyrelsen anger i "Natur och kultur på Öland" 21 kända fornborgar. Förutom de i Stenbergers lista tillkommer Kvigerälla borg, Brostorps borg, Sörby borg och Åkersberga borg. De två sistnämnda anges på kartan som förmodade platser.

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb