Världsarvet
28 platser

Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne som enligt Världsarvskonventionen anses så värdefullt…

Visa på karta

Norra Kvinneby

Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne som enligt Världsarvskonventionen anses så värdefullt att det är av betydelse för hela mänskligheten. Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv i kategorin levande kulturlandskap. Området skrevs in på världsarvslistan år 2000 vid världsarvskommitténs möte i Australien. De flesta platser som finns inom världsarvsområdet visar på något sätt upp de värden som finns hos Södra Ölands Odlingslandskap. Vi lägger in platser som pekats ut av Länsstyrelsen. 

Läs mer om världsarvet Södra Ölands Odlingslandskap

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb