Rösslösa galgbacke

Rösslösa galgbacke är en av Ölands tidigare avrättningsplatser. Den ligger invid landborgskanten söder om Bårby borg. Galgbacken är anlagd på ett förhistoriskt gravröse, troligen från bronsåldern, men använd som avrättningsplats under historisk tid. Bland stenmassorna har man hittat skelett som saknar kranium eller har fotbojor. Intill ligger två mindre gravrösen samt en kantställd kalkstenshäll. Röset markerar Ölands högsta punkt, 57,4 m över havet. Bra utsikt över både Mörbylångadalen och Stora alvaret.

Källa: Kastlösa Smedby intresseförenings hemsida

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO