Åbybäcken

Åbybäcken är ett av de större vattendragen på Öland. Den mynnar vid Gårdby hamn och har ett avrinningsområde som är ca 80 km2 stort. Sina översta källor har den vid landborgen i Eriksöre och Karlevi samt i Lenstad och Dörby. Forsfallsdammen, Dröstorpsmossen, Södra utmossen i Lenstad och Sjukällorna ligger i avrinningsområdet. Vid östra landsvägen rinner den under Landborgsbron i Sandgårdsborg. Åbybäcken är känd för sin uppvandring av lekande havsöring.

Här kan du se en karta över avrinningspmrådet:

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb