Södra utmossen

Fågellokal

Södra utmossen är en fågellokal i södra kanten Mittlandsskogen på gränsen mot Stora alvaret. Den kallas i dagligt tal Lenstadsmossen, men den riktiga Lenstadsmossen är utdikad och låg norr om Lenstad.

Vår och försommar är bästa tiden att besöka Södra utmossen. Här häckar årta, skedand och vattenrall. Småfläckig sumphöna, vaktel och nattskärra kan höras i juni. 

Med lite tur kan ringtrast, dvärgbeckasin och dubbelbeckasin påträffas under sträcket i maj. Översomrande tranor ses ofta. I omgivningarna häckar bivråk, göktyta och höksångare. Ibland ses lärkfalkar jaga sländor i mossen.

Lärkfalk Foto: Stefan Svenaeus

Lärkfalk

Svarttärna häckade tidigare varje år men har numera försvunnit. Under 1990-talet genomfördes grävningar för att skapa klarvattenytor som dock efterlämnade stora vallar och kanaler av klarvatten. Under 2020 genomförde Länsstyrelsen ett omfattande gräv- och restaureringsarbete. Målsättningen var att få bort alla uppgrävda massor i mossen och röja bort buskar och sly. Delar av mossen slåttrades också.

Du parkerar vid en särskilt anlagd parkeringsplats när du kommer in i byn. Därifrån går du en grusväg söderut och genom hästhagen. Två observationsplattformar ger dig bättre överblick över mossen. En av dessa har nyligen byggts i den norra delen av mossen. Du når den genom att gå österut efter grinden. Den äldre plattformen finns söder om mossen. 

Källa: Ölands fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening) samt Våtmarksrestaureringar på Öland (Calidris 2021)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb