Landborgsbron i Sandgårdsborg

Detta är en valvbro över Åbybäcken vid östra landsvägen. Den är byggd i ett spann av kalksten i bruksmur och har en spännvidd av 8,5 m.

Den uppfördes 1920-21 av Oskar Johansson, Torngård (se även Pelna bro)

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar, Broar i Kalmar län, Länsmuséet 1982

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb