Pelna bro

Denna bro ligger på gränsen mellan Mörbylånga och Borgholms kommuner vid väg 925 (östra landsvägen). Det är en stenvalvsbro i två spann (5+5 m) av kalksten i bruksmur över Pelnabrobäcken, som bl a avvattnar Lindsmossen och har sina översta källor i trakten av Glömminge och Algutsrum.

Bron uppfördes år 1920-21 av Oskar Johansson, Torngård (se även Landborgsbron i Gårdby)

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar, Broar i Kalmar län, Länsmuséet 1982

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb