Gårdby hamn

Gårdby hamn är en liten småbåtshamn med några sjöbodar och ett tiotal sommarstugor. Här är en av de allra bästa lokalerna för att se fågelsträcket på östra Öland. Åbybäcken mynnar strax söder om hamnen. Där finns även under kalla vintrar lite öppet vatten. En promenad uppför ån kan vara  intressant ur fågelsynpunkt liksom en liten våtmark och vassområde norr om hamnen.

Källa: Fågellokaler på Öland, Ölands Ornitologiska förening

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb