Forsfallsdammen

Ölands enda vattenfall finns på Stora alvaret. Den vanligen platta kalkstenen på alvaret är här uppsprucken och en brant har skapats där vatten rinner ner i en strid fors vid snösmältning och större regn. Avrinningen från Stora alvaret sker österut och vattnet når så småningom Åbybäcken som rinner under östra landsvägen strax söder om Gårdby.

För att nå det lilla vattenfallet går man västerut från alvarbyn Ekelunda.

Tillgänglighet: Svårtillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb