Skeppssättning
6 platser

… En skeppssättning är en stenkrets med formen av ett skepp. Det är en forntida grav, i några fall…

Visa på karta

Forgalla skepp

En skeppssättning är en stenkrets med formen av ett skepp. Det är en forntida grav, i några fall från bronsåldern, men flertalet från järnåldern. Bronsålderns skeppssättningar har stora stenblock som står tätt, medan järnålderns mindre stenar står glest.

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO