Fredriksborgs gravfält

Detta är ett gravfält som använts från slutet av bronsåldern till slutet av järnåldern. Här finns många olika sorters gravar, såsom rösen, stensättningar (cirklar eller fyrkanter av sten), treudd (trekantig grav), två resta stenar samt en skeppssättning (båtformig grav). Strax söder om skeppssättningen finns ett stenblock med 52 skålgropar (några centimeter stora urgröpningar i stenen som troligen använts i någon form av fruktbarhetsrit). En dryg kilometer från gravfältet ligger Skäftekärrs järnåldersby, varför ett samband mellan dessa platser kan vara trolig. Gravfältet ligger i Ekopark Böda.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län och Sveaskog

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO