Forgalla skepp

På krönet av landborgskanten i klapperstenen begravde vikingarna här sina döda för mer än 1000 år sedan. Det berättas att ett stort sjöslag ägt rum vid kusten. Ett av fiendens fartyg, Forgalla, sjönk på ett grund som kom att kallas Forgalla. Efter slaget lades de döda i kistor som täcktes med sten. Arkeologer som undersökte gravfältet 1935 fann dock barn, kvinnor och män, alla med gravgåvor från vikingatiden.

Gravfältet består av ett 50-tal gravar med olika form och i olika stenmaterial. En av gravarna har tolkats som en skeppssättning och kallas Forgalla skepp.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO