Skeppssättning vid Gullehamns gravfält

En skeppssättning, 18 x 4 m, bestående av 50 tätt lagda stenar, flertalet övertorvade. I bygden sägs att här ligger en sjökämpe från bronsåldern begravd.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO