Örter (utom orkidéer)

Timjansnyltrot

Vetenskapligt namn: Orobanche alba

Förekomst: Sällsynt

Timjansnyltrot förekommer endast på Öland och Gotland. Den saknar klorofyll och parasiterar på rötterna av backtimjan (Thymus serpyllum) och växer liksom denna på torr kalkrik mark, som hällar, sandmarker och alvar.

Timjansnyltrot blommar i juli med rödbruna till gulaktiga blommor som sitter i en fåblommig, ofta ganska gles klase.

Artnamnet alba betyder vit. Släktnamnet Orobanche användes som namn på ett åkerogräs redan av Theofrastos. Namnet kommer av grekiskans Orobus (ett växtnamn) och ancho (kväva), vilket syftar på det parasitiska levnadssättet.

Timjansnyltrot är fridlyst. Den betraktas i Sverige som nära hotad.

Utbredningen omfattar Mellan- och Sydeuropa samt Västasien.

 

Timjansnyltrot hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO