Vedby borg

Detta är den nordigast belägna fornborgen på Öland, anlagd på näset mellan två numera utdikade sjöar, Vedborms träsk och Vedby träsk.  Av den forntida borgen återstår en låg, utrasad och övervuxen stenvall kring en oval borggård som har en största längd av 160 m. Två portar har funnits, i norr och söder. Muren har en högsta höjd av 1 m. Ca 500 m och 600 m söder om borgen finns rester efter två, intill 2,5 m höga murar, som troligen är samtida med borgen och har bildat ett yttre värn för att spärra av näset mellan de två sjöarna.

Källa: Ölands forntida borgar, Mårten Stenberger

Här kan du se borgen i en flygbild (terrängskuggning) (I mobiltelefon tryck på karta i menyn)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb