Vandring i Konungsbackens naturreservat

Det här vandringsförslaget tar dig genom en del av Mittlandsskogen som ligger strax öster om Skogsby. Man promenerar på små stigar som inte är särskilt uppmärkta, varför det är bra om du har möjlighet att via GPS följa den gula linjen i kartan här nedan. Vandringen går huvudsakligen i Konungsbackens naturreservat. Vandringen går också en liten bit på den gamla järnvägsbanken.

Under vandringen passerar du tre gamla broar som går över Källebäcken samt den hemliga trädgården. I närheten finns ett gravfält och rester av gamla Lenstad.

Du kan påbörja vandringen från parkeringsplatsen öster om Skogsby eller från stentippen mellan Kalkstad och Lenstad.

På två platser har man funnit svavelsippan som är en hybrid mellan gulsippa och vitsippa. Lövskogen rymmer alla de lundarter som är typiska för Öland.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb