Örter (utom orkidéer)

Gulsippa

Vetenskapligt namn: Anemone ranunculoides

Blommar mellan vecka 13 och 19.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Allmän

Gulsippa är vanlig i de öländska lundarna. I övriga Sverige är den vanlig i Skånes kalktrakter och på Gotland medan den finns bara här och där i övriga Syd- och Mellansverige. Gulsippan har mellaneuropeisk utbredning med kontinental tyngdpunkt.

Artnamnet ranunculoides betyder 'lik Ranunculus', namnet syftar på blommans likhet med smörblommor (Ranunculus). Släktnamnet Anemone kommer av grekiskans anemos (vind) vilket kan syfta på att hyllebladen lätt faller av.

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO