Valsnäs sjömarker

Vid Valsnäs sjömarker finns stora arealer öppna sjömarker, typisk flora som visar på långvarig hävd. Där finns kustnära kärr och slåtterängar med rik flora. Kuststräckan har ett rikt fågelliv.

Här finns Valsnäs fornby  och våtmarken Sundet, en fågellokal.

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb