Löts borg

Trindborgen eller Löts fornborg ligger på Valsnäs marker, endast 500 meter från Löts kyrka. Borgen är relativt stor med en inre diameter på 139-155 meter. Den omges av en kraftig stenvall, intill 2,2 meter och med en bredd på sex meter. Borgen är belamrad med odlingssten varför det svårt att riktigt avgränsa den ursprungliga omfattningen. Två portar finns, en i väster och en i sydöst. Borgen beskrevs 1825 av A. Ahlkvist, som noterade att borgen haft rester av huslämningar som kunde jämföras med Ismantorp. Borgen har till största delen varit uppodlad men förutom ett bronsbeslag och ben har inga andra fynd gjorts. Det är sannolikt att borgen utnyttjats av människorna i Valsnäs men även av de andra byarna i trakten.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Vägen ner till borgen är privatväg. Det kan vara svårt att hitta en bra parkeringsplats vid landsvägen. 


Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO