Rösselkärrets naturreservat

I mittlandskogens södra del ligger detta lilla men vackra skogsreservat. Vid första anblick kan den täta ädellövskogen tyckas ogästvänlig och snårig. Men detta är ett värdefullt stycke natur. Lavar och svampar är två grupper som ofta är beroende av att ädellövskogen finns kvar. I Rösselkärrets naturreservat finns flera intressanta fynd av sällsynta arter. Markfloran är rik om våren med arter som blåsippa, vitsippa och gulsippa. Till sommargästerna i ädellövskogen hör till exempel härmsångare, skogsduva och näktergal.

Långbensgrodan är en liten, brun groda som bäst känns igen på sin stora trumhinna, en platt, rund skiva som sitter alldeles bakom ögat. Den lever ett undanskymt liv i lövskogens kärr och vattensamlingar och har en speciell historia. Troligen lever den kvar här i norra Europa som en relikt, det vill säga som en rest från den tid då Sverige hade ett varmare klimat än nu. Ett argument för detta är att den tar mycket lång tid på sig att utvecklas från ägg till färdig groda, mycket längre än vårt nuvarande klimat egentligen tillåter. Långbensgrodan leker först av alla groddjur och redan i mars kan man höra dess spel från Mittlandsskogens frusna småvatten och kärr. Den kan till och med spela under isen.

I reservatet ligger också Österskogs ödeby, med murar av husen stående kvar mitt inne i skogen.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

Källa: Länsstyrelsen i kalmar län

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO