Örter (utom orkidéer)

Blåsippa

Vetenskapligt namn: Hepatica nobilis

Förekomst: Allmän

Blåsippans är en av vårens första blommor. Den kan börja blomma redan i februari eftersom blomknopparna redan anlagts året innan. Blåsippan blommar i stor mängd i Ölands lövskogar och hässlen. Den trivs i halvskugga på mullrik mark.

Blåsippor tillväxer från spetsen av en grov jordstam. Ett bestånd av blåsippor kan bli mycket gammalt; flera hundra år.

Spridningen ombesörjs av myror som gärna bär iväg med de oljerika fröna. Blåsippan har gynnats av minskat utmarksbete och av skogens expansion på tidigare öppna marker.

Blåsippan har sällsynt vita blommor och ibland röda.

 

Vit blåsippa Foto: Stefan Svenaeus

Vita blåsippor

 

Röd blåsippa Foto: Stefan Svenaeus

Röda blåsippor

 

Fylld blåsippa Foto: Stefan Svenaeus

Fylld blåsippa

 

Världsutbredningen är främst kontinentala Europa.

Blåsippan har många namn: blålock, blåveror, blåves, blåviringen, guldklöverblad, gyllenväppling, killingeblomma, ädelt levergräs. "En ört som heter liifwergräss den skall man använda i mat och dryck, hon hjälper levern mycket", heter det i en läkebok från 1500-talet. Efetersom bladen liknar levern kunde blåsippa bota leversjukdomar enligt signaturläran ("lika botar lika"). Pulvriserad i varm vin kan hon bota tarmstopp, kokt i franskt vin lindrar hon halsont och kan även fungera som urindrivande medel (Johannes Palmbergs örtabok 1648). Blomman har även använts mot njursten, som sårmedel och mot hypokondri (Horvans rötter, Arnell 2015).

Artnamnet nobilis är latin och betyder ädel, förnäm. Släktnamnet Hepatica kommer av latinets hepar (lever) och syftar på bladundersidans leverbruna färg och bladlobernas likhet med leverflikar. 

En plats där du kan se mycket blåsippor både blåa, röda och vita är Rune Jons äng mellan Toslunda och Kalkstad.

Förbud gäller i hela landet att gräva eller dra upp exemplar av blåsippa med rötterna samt att plocka eller på annat sätt samla in exemplar av blåsippa för försäljning eller andra kommersiella ändamål.

Hör och se Lisa Tengö läsa ur Linnés Svensk Flora om blåsippa:

Blåsippa hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO