Österskogs ödeby

Övergiven by

I södra delen av Mittlandsskogen, i närheten av byn Tävelsrum, finns rester av den övergivna byn Eriksöre-Österskog. Man kan bland ruiner och husgrunder urskilja fem olika gårdar. Byn anlades en bit in på 1800-talet och övergavs mot slutet av samma århundrande/början av 1900-talet. Som mest bodde här ett 20-tal personer vid mitten av 1800-talet. Anledningen till att byn övergavs sägs främst ha varit de svåra odlingsförhållandena på platsen. De ruiner som finns kvar idag tas nu sakta men säkert över av Mittlandsskogen.

Den här ödebyn ligger inte utefter de trafikerade vägarna på Öland. Så för den som vill besöka platsen gäller det att hålla koll på vart man går för att sedan kunna hitta tillbaka igen. Mittlandsskogen är tät och snårig och under sommaren kan det vara svårt att orientera sig i grönskan.

Den första gården låg vid Hildeborg. Övriga hittar man genom att följa den gamla brukningsvägen tvärs igenom det lilla naturreservatet Rösselkärret vid Tävelsrum. Man kommer då strax på de tre första gårdarna. Den fjärde gården ligger ännu längre in i Mittlandsskogen. Denna gård har blivit framröjd under 2018.

Här kan du läsa mer om ödebyn.

Här ser du stigarna i  en Google-karta:

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO