Ottenby gamla fågelmuseum

Jan Gezelius förstlingsverk

Flyttfågelmuseet på Ölands södra udde stod färdigt 1961. Arkitekt var Jan Gezelius och byggherre Sveriges ornitologiska förening. Utställningen som placerades i fågelmuseet formulerades av Carl Edelstam och gestaltades av Arne Klingborg.

Byggnaden är dubbelsymmetrisk och består av ett enda rum, som har ljus från alla sidor. Ytterväggarna är lätt snedställda och huset smalnar av mot sidorna. Taket späns ner och stabiliseras i sidled av två stora kryss av rundstål på husets gavlar.

Det är en utställningsbyggnad där väggarna fungerar som utställningsskärmar och de glasade slitsarna mellan väggpartierna gör att de står fria i omgivningens ljus. Byggnaden var egentligen inte gjord för att stå i evig tid utan sågs som ett modernt skal och en del av utställningen.

Utställningen om flyttfåglar flyttade till naturum Ottenby när det byggdes 1997. I gamla flyttfågelmuseet anordnas därefter diverse utställningar. Byggnaden, som är byggnadsminne, ligger inom Ottenby naturreservat.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

I samband med naturum-projektet 1997 tillfrågades Jan Gezelius av undertecknad om han tyckte det var ok om fågelmuseet flyttades till en annan plats, som vi tyckte var bättre. Absolut nej, sa Jan, om det inte kan stå på den plats det gör ska det brännas ner. Vi gav med oss och renoverade det på plats. Och tur var ju det.

Stefan Svenaeus (arbetade med naturum-projektet på Länsstyrelsen i Kalmar)

Citat från tidningsartikel i DN 1998:

Genial liten skapelse. Jan Gezelius nyrenoverade flyttfågelmuseum på Öland

Det är lätt att ta till stora ord om Jan Gezelius nyrenoverade flyttfågelmuseum på Ottenby fågelstation på Ölands södra udde. Som del i en "frihetlig, arkitektonisk tradition" är den självklar, i stark kontrast till 1960- och 1970-talens miljonbyggen och till de stora stadsomvandlingarna. Museet är en genial liten skapelse som tog flera år att rita och som genomgick flera skisstadier innan den stod färdig sommaren 1961.

I regnet ser museet ut som ett grekiskt miniatyrtempel i trä med gavel och front ut mot havet. En stolt arkitektur som självklart hävdar sin rätt i det öländska landskapet men som egentligen bara är ett vindskydd, ett skjul.

Peder Alton

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO