Byggnadsminnen
26 platser

… Här visas alla byggnadsminnen på Öland. En byggnadsminnesförklaring är det starkaste lagskydd en…

Visa på karta

Wollinska villan

Här visas alla byggnadsminnen på Öland. En byggnadsminnesförklaring är det starkaste lagskydd en kulturhistoriskt värdefull byggnad, park, trädgård eller anläggning kan få. Byggnadsminnen regleras av kulturminneslagen och beslutas av Länsstyrelsen. Statligt ägda byggnadsminnen handläggs dock av Riksantikvarieämbetet. Ett byggnadsminne är inte alltid tillgängligt för allmänheten, t ex när det är en privatbostad.

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO