Mossberga borg

Borgen är belägen 50 m väster om Mossberga gård. Det är en oregelbunden, oval ringmur med en största intre diameter av ca 150 m. Murhöjden är idag högst 1,4 m. Två portar har funnits belägna mitt emot varandra ungefär i väster och öster. Bebyggelsen inne i borgen har varit belägen på samma sätt som i Ismantorps borg och Eketorps borg, d v s hus vid hus på murens insida vinkelrätt mot muren. Flera intressanta fornfynd har gjorts i borgen, bl a ett romerskt guldmynt, spjutspetsar och spännen från folkvandringstid, d v s 400-500-talet e kr. Borgen kallas också Vipetorps borg.

Källa: Ölands forntida borgar, Mårten Stenberger

Se borgen ovanifrån genom terrängskuggning (Lantmäteriet)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO