Melböda gamla gästgiveri

År 1761 tillkom ett gästgiveri på platsen. När gotlandstrafiken och gotlandsposten gick över Böda hade detta gästgiveri stor betydelse. Härifrån skjusades till Böda hamn (som på den tiden låg 1 km norr om den nuvarande) och söderut till nästa gästgiveri i Bläsinge. Gästgiveriet upphörde i slutet av 1920-talet. Gästgiverigårdens huvudbyggnad är uppförd år 1766.

Gästgiveriet var det nordligaste på Öland.

En del av rannsakningarna efter "Bödaupproret" 1850 hölls på gästgivaregården. 

Källa: Öländsk Bygd 1985

Bestämmelserna om gästgiverier stadgades i 1649 års gästgiveri- och skjutsförordning. Vad som gällde för gästgiverier och skjutsstationer kan du läsa här.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb