Gästgiverier och skjutsstationer
6 platser

… Drottning Kristina utfärdade år 1649 en förordningen "Krogare- och Gästgifware Ordningh" som…

Visa på karta

Melböda gamla gästgiveri

Drottning Kristina utfärdade år 1649 en förordningen "Krogare- och Gästgifware Ordningh" som blev normgivande för framtidens resor och uppehälle utmed vägarna i landet. All skjutsning och gästgivarskyldighet gick i fortsättningen genom gästgivarna som fick möjlighet att ta betalt för sina tjänster. Förordningen beskriver gästgivarnas och de resandes skyldigheter. Krav ställs på gästgiveribyggnaderna och deras utrustning. Det skall finnas tre våningar på krogen: en för adliga ståndspersoner, en för annat hederligt folk och en tredje för gement sällskap. Stall skulle finnas för 24 hästar. Här skulle också finnas ridsadlar, kärror, slädar och vagnar.

År 1933 upphävdes skjutsstadgan och då upphörde denna verksamhet.

Källa: Gästgiverier och skjutsstationer i Kalmar län 1649-1933 (Kaj Kjellström 2009)

Läs mer här om Gästgiverier och skjutsstationer

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO