Minnessten för skogsupproret 1850

En minnessten i Torp högtidlighåller det s k Skogsupproret i Böda kronopark 1850. Upproret utgick från den plats minnesstenen står på. Händelsen kallas också Bödaupproret eller Ölandsupproret. Upproret handlade om fattiga ölänningars rätt till skogen. Om kanonen på minnesstenen och upproret kan man läsa på en infoskylt vid minnesstenen och i "Öländsk Bygd 1962" (Åkerbo Hembygdsörening). Stenen restes av "Fria ölänningar" år 2000.

När hela Öland förvandlades till kunglig jaktpark år 1569 förbjöds all jakt och rätten till virkesuttag begränsades kraftigt. Överträdelser bestraffades hårt – fängelsestraff inte ovanligt. Även om jaktparken avskaffades 1801 blev Böda kronopark kvar i kungens ägo. Här växte missnöjet med staten. Bönderna fortsatte att ta virke till tjärbränning, kalkbränning och husbyggen medan kronans jägmästare allt mer desperat försökte stävja skogsstölderna. Konflikten kulminerade 1850 i det så kallade Bödaupproret. Under en rättegång om skogsstölder blev stridigheterna så allvarliga att 110 soldater från fastlandet kallades in. Upproret kvästes och nu började en ny tid i skogen.

Källa: Sveaskog

När du besöker minnesstenen kan du också passa på att besöka Torpsgårdsmuseum, som ligger strax äster om minnesstenen.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO