Lenstad borg

Invid en numera utdikad mosse, Lenstadsmossen, finns i Mittlandsskogen rester efter en fornborg. Innan utdikningen låg borgen ur försvarssynpunkt mycket fördelaktigt på en udde omgiven av våtmarker åt tre håll.

Borgen användes särskilt på 1800-talet för stentäkt till hus och stenmurar. Då tog man mycket av kalkstenen som murarna egentligen bestod av. Kvar blev all den gråsten som använts som fyllning inne i murarna. Av murarna återstår därför låga, men breda rester, som mest kring en meter höga. På 2010-talet röjdes borgen fram efter att ha varit helt igenväxt under flera decennier.

Borgen har byggts i två omgångar, den första borgen är ca 70 meter i diameter som omfattar 5 000 kvadratmeter. Senare har borgen byggts ut med en ny mur på baksidan, så den omfattar ca 10 000 kvadratmeter sammanlagt. Borgen har tidigare haft husgrunder som de andra öländska fornborgarna, men dessa är i Lenstad borg bortodlade. Två portar har funnits, en i sydväst och en i nordost. Från borgen är bara ett fåtal fynd kända, bland annat en sluten bronsring från 400-talet e. Kr.

Borgen ligger i Lenstads naturreservat.

Här kan du se olika sätt att ta sig till borgen:

Mer att läsa om Lenstad borg: Torslunda II - En bygd i förvandling (Torslunda Hembygdsförening, 1988)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO