Kapelluddens fyr

Fyrplatsen anlades åren 1871-1872 efter ritningar av A.T. Gellerstedt. Fyrtornet är av s.k. ”Heidenstam-typ”, ett öppet pelartorn av järn, 32 meter högt och med lanternin. Fyren tillverkades vid Helsingborgs mekaniska verkstad och är mycket välbevarad. Dessutom byggdes ett bostadshus av stående spontad plank med röd locklistpanel och vita knutar, ett uthus, en källare av putsad sten och ett dass. Bostadshuset tillverkades av snickerifabriken Bark & Warburg i Göteborg.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Läs mer om Kapelludden.

Johan Theorins Öland

I Johan Theorins bok Nattfåk ligger den mystiska fyrplatsen Åludden på Ölands östra kust. Den som vill besöka en verklig fyrplats på norra Öland har flera att välja på: På norra udden finns fyren Långe Erik eller Högby fyr och ännu längre ner Kapelluddens fyrplats.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO