Högby fyr

Heidenstam-fyr

Högby fyr och fyrvaktarbostad är byggnadsminne och ritades av chefen för fyringenjörskontoret i Stockholm, Johan Höjer. Fyren byggdes först till den stora hantverks- och industriutstlällningen 1897 i Stockholm. Efter utställningen plockades den ner och forslades till Öland där den sattes upp 1898 i Högby. Det är en stålkonstruktion med s.k. Heidenstam-fackverk.

Fyrvaktarbostaden uppfördes 1898 med två, idag ihopslagna, lägenheter, en för fyrmästaren och en för fyrvaktaren. I källarvåningen fanns lagerutrymmen för mat och redskap samt fotogen för fyrens drift. Huset är i nedre plan täckt med huggen granit från Blå Jungfrun och för övrigt med huggen kalksten. Fyren och fyrvaktarbostaden i privat område. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Johan Theorins Öland

I Johan Theorins bok Nattfåk ligger den mystiska fyrplatsen Åludden på Ölands östra kust. Den som vill besöka en verklig fyrplats på norra Öland har flera att välja på: På norra udden finns fyren Långe Erik eller Högby fyr och ännu längre ner Kapelluddens fyrplats.

Fågellokal

Under våren finns de flesta vadarna i Syltan, viken som ligger norr om fyrudden. I enbuskmarkerna sjunger järnsparvar och längre fram i maj häckar höksångare här. En dag med dåligt väder och sydliga vindar i maj kan bjuda på stora mängder rastande tättingar längs Långebå, halvön ut mot fyren. 

Under sommare är området mer svårskådat med tanke på badgäster. Syltan saknar dock badgäster och här häckar tofsvipa, rödbena och gravand.

Gravänder Foto: Stefan Svenaeus

Gravänder

Under höststräcket fångar den långa sandreveln upp tättingar, som vid dåligt väder ofta samlas här i stort antal. Längre fram på hösten finns möjligheter att se blåhakar, sångare och sparvar vid udden.

Källa: Ölands Fågellokaler (Ölands Ornitologiska förening)

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO