Hällmarksalvar vid Gösslunda

Intill mittmuren på Stora alvaret finns strax nordväst om Gösslunda ett stort hällalvar där kalkstensflisan går i dagen. Detta kan ses på båda sidorna av muren men är mest framträdande på den västra sidan där det också finns en mycket vacker ås längs med hällarna. I hällen finns s.k. karstsprickor som uppkommer genom kemisk vittring och kan även bilda hålrum i berggrunden. De ljusa stråken man kan se utmed karstsprickornas kanter, uppkommer genom att snäckor ”betar” alger och lavar. Etersom de kräver fukt håller de sig nära kanterna för att hinna ner i sprickan innan solens uppgång. 

Hällmarkerna ligger vid Gösslundaleden. Du når hällmarkerna från parkeringen vid Gösslunda.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb