Gösslundaleden

Leden är 6,9 km lång och går i en slinga över alvarmarker i Stenåsa och Hulterstads socknar. Man kommer tillbaka till parkeringen man lämnade. Den har anlagts av Länsstyrelsen i Kalmar län och Mörbylånga kommun. Den är utmärkt med små rösen.

KARTA ÖVER LEDEN. (grön):

 

Leden går genom flera av alvarets naturtper och förbi intressanta kulturlämningar, som hällmarksalvar med karster, en s.k. svinrygg, en källa samt två gravrösen och inte minst en fantastisk blomsterprakt. Vegetationen är mestadels lågväxande och leden är lättgången. Den är rösad och fyra stättor måste passeras. Efter snösmältning och kraftiga regn kan vissa partier vara vattendränkta och stövlar är då att föredra. Det kan finnas betesdjur i området och det finns önskemål om att hundar inte skall tas med. En rekommendation är att gå leden motsols, alltså börja vid stättan över elstängslet vid den nedtagna muren.

Här finns ytterligare information i en folder (2,4 MB): Vandra över Stora alvaret genom Södra Ölands Världsarv

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO