Gammal alvarväg Resmo-Gösslunda

Detta är en gammal alvarväg mellan Resmo  och Gösslunda. Den utgör den nordligaste delen av den gamla alvarvägen som går diagonalt över Stora alvaret mellan Resmo och Triberga. Den sydliga delen utgörs av Gösslunda-Triberga. Detta är en av många vägar som ölänningarna tog för att komma över Stora alvaret innan de stora bilvägarna byggdes.

Vägen är speciell eftersom den delvis är kantsatt och ibland belagd med kalkstensflisor.Thorsten Jansson har i sin bok "Strövtåg på Stora alvaret 2" beskrivit denna väg och dess tillkomst. I äldre källor har han hittat uppgifter om att vägen var en häradsväg mellan Resmo och Triberga som tillkom på 1700-talet. Den följer säkerligen en ännu äldre vägsträckning eftersom hålvägar kan ses parallellt med denna väg. Vägen blev dock aldrig färdig. Thorsten drar slutsatsen att man i stället satsade på att bygga vägen över Stora alvaret via Brunneby. En häradsväg var före 1891 en förbindelseled av mindre betydelse än landsväg men större än en sockenväg.

Källa: Thorsten Jansson, Strövtåg på Stora alvaret 2

Här finns en karta över vägen:

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO