Gamla alvarvägar
4 platser

… Innan de stora bilvägarna färdades ölänningarna över alvaret gåendes med eller utan kärror…

Visa på karta

Gammal alvarväg Resmo-Gösslunda

Innan de stora bilvägarna färdades ölänningarna över alvaret gåendes med eller utan kärror rakaste vägen dit man skulle. Över alvaret bildades s k hålvägar mellan de större byarna. Dessa vägar kan man fortfarande se idag på många platser. Trycket från kärrorna bildade fåror i jorden eller gnagde bort jorden så att kalkhällen kom i dagen. Den som sökt och funnit de flesta av dessa vägar är författaren Thorsten Jansson. Av hans arbete har vi inspirerats att presentera några av dessa vägar i AlltPåÖland. Ibland kan vägarna vara svåra att hitta. Utefter vissa vägar har man i äldre tider förstärkt vägen med en kant av kalkflisor. Ofta passerar vägarna fornlämningar såsom gravfält.

Vägarna är äldre än stenmurarna, varför dessa kan skära av en gammal väg utan att det finns en öppning i muren. Flertalet murar kom till på 1800-talet vid utmarksdelningen när Djurgårdsinrättningen upphörde.

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO