Kvinnsgrötavägen

Detta är en gammal alvarväg som nyttjades innan de stora tvärvägarna byggdes. Vägen kanske har använts i tusen år för att ta sig över alvaret från Kvinnsgröta till Södra Möckleby eller Klinta och vice versa. Den betraktas som en skyddsvärd kulturlämning i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister. Du kan förslagsvis följa den från Tingstenen vid vägen mellan Södra Möckleby och Torngård. Man ser den som en fördjupning i det tunna jordtäcket (s k hålväg). Ibland är vegatationen helt borta så att kalkhällen går i dagen.

Thorsten Jansson skriver om vägen i sin bok Ölands stora alvar 2. Han kallar den där för Kvinnsgrötavägen. Den går genom tre naturreservat: Solberga alvar, Mellstaby alvar och Kvinnsgröta alvar. Om du börjar vid Tingstenen ska du ta sikte på Gräsgårds kyrka som syns i fjärran. En parkering finns ca 200 m väster om Tingstenen. I Kvinsgröta finns också en parkering. Mellan Tingstenen och Kvinnsgröta är det ca 4 km. Det finns en stätta över muren vid Tingstenen. Tyvärr finns ingen stätta över en mur på mitten. Du passerar fler fornlämningar i form av gravar, bl a ett röse strax öster om vägen. 

Här kan du se en karta över vägen:

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO