Färjestadens gård

Färjestadens gård har gamla anor. Ätten Glysing från Holstein äger under 1300-talet ett gods här. Henrik Glysing är inblandad i svensk politik. Han lånar ut pengar till Magnus Ladulås. Erik Glysing står på Albrekt av Mecklenburgs sida i inbördeskriget. Katarina Glysings dotter fråntas godset av Gert Ryning, fogde på Öland, när hennes man riddaren Johan Moltke slåss mot drottning Margareta. 

1424 har saker och ting vänt. Då har Gert Ryning gått i kloster i Vadstena och brodern Nils blivit hövitsman på Borgholms slott och fogde på Öland. Gert Ryning skriver till kung Erik att Glysings borde få tillbaka gården. 1432 och 1434 får de pengar av bröderna Ryning för utebliven avrad och 1442 får de gården tillbaka. Senare kommer Färjestadens gård tillbaka i Kronans händer igen, kanske i och med att Gustav Vasa blir kung. Gården äger senare rättigheterna och skyldigheterna för gästgiveri, garveri, hamnen och färjningen.

Omkring 1612 anläggs här Kråkeskärs skans som skydd mot danska anfall som varit frekventa hela vintern 1611‐1612. Det första tingshuset i Färjestaden byggs någon gång på 1720‐talet. Tingshuset blir sedan Hotell Skansen.

Nuvarande huvudbyggnad på gården är uppförd 1802 av byggmästare Sandell som ochså uppfört huvudbyggnaderna på Tveta gård och Torsborgs gård. Gården beskrivs då som stor och dominerar området kring färjeläget som varit det viktigaste för överfart till Kalmar sedan 1300-talet. I slutet av 1800-talet var gården en av de rikaste på Öland. Gården innehades av släkten Melén till 1863 då Petter Eriksson, Torsborg, blev ägare. Sedan gick den vidare till Albert Kramer 1869. Sigfrid Sjöberg från Glömminge köpte gården 1894. I köpet ingick hamn, gästgiveri och diversehandel. Sonen Sten Viktor Sjöberg tog över gården 1944.

Sten Viktor Sjöberg ville också bidra till utvecklingen av Färjestaden, gärna inom turism och besöksnäringen som då var på uppgång. När det blev efterfrågan på fritidstomter arrenderade han för en billig penning ut tomtmark i lövskogsområdet öster om Sommarrogatan, som på detta sättet blev Sjöbergs hage. Från 1946 byggdes här många stugor och så småningom har det blivit permanentbebyggelse i kommunens regi. Sten Viktor sålde också av ett stycke mark billigt som blev Tallhöjdens idrottsplats.

Dåvarande Torslunda kommun köpte det mesta av gården 1965. Marken användes för att utveckla Färjestaden. Huvudbyggnaden inrymmer idag lägenheter. Hantverk förekommer i sidobyggnader. Hamnen såldes redan 1903.

År 1860 hittades en guldhalskrage från folkvandringstid (400-550 e kr) på gårdens marker. Det är en av tre halskragar som hittats i Sverige. Dessa tillhör de absolut förnämsta fynden från forntiden. Färjestads-kragen finns i dag att beskåda på Historiska museet i Stockholm.

Källa: Karl-Oskar Erlandsson (muntl) och hembygdsboken Torslunda II.

 

Gammal källare Foto: Stefan Svenaeus 2017

Tillsammans med mangårdsbyggnaden är denna källare de äldsta av Färjestadens byggnader

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb