Färjestadens hamn

Färjeläge för överfarten till Kalmar, som upphörde vid Ölandsbrons tillkomst 1972. Idag ligger en av de gamla färjorna, Kalmarsund VIII, kvar.

En organiserad färjetrafik mellan Öland och fastlandet har funnits sedan medeltiden. Redan under tidig medeltid fanns ett viktigt färjeläge vid byn Björnhovda strategiskt mitt emot Kalmar. 1389 omtalas det som Faeriostadtha och lägets stora betydelse markeras av den skans som byggdes här till skydd för överfarten. Färjeläget blev med tiden Färjestaden och den viktigaste orten för förbindelser med fastlandet. Här fanns också ett gästgiveri, som ansvarade för färjningen över sundet, en postgård med ansvar för postförsändelser till och från ön samt ett tingshus. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

I hamnen finns också en gästhamn. En gammal färja; Kalmarsund VIII, ligger kvar i hamnen.

En av de gamla färjorna Foto: Stefan Svenaeus 2013

Hamnen har även blivit en populär plats att bo på med utsikt över Kalmar sund.

Foto: Stefan Svenaeus 2023

Fågellokal

Längst ut i hamnen är en bra plats för att se sträckande sjöfåglar i Kalmarsund främst vår och men även under höst i första hand vid sydvästliga till västliga vindar. Ibland kommer de rakt ovanför. Även sträckande tättingar kan observeras utmed stranden. Ovanligare arter som kungsfiskare, strömstare och forsärla har setts. 

Ejdersträck Foto: Stefan Svenaeus

Sträckande ejder

Källa: Ölands Fågellokaler, Ölands Ornitologiska Förening

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO