Vrakleden på Sydöstra Öland

  • Foto: Stefan Svenaeus 2023

Vrakleden utmed Kustvägen på Sydöstra Öland - från Bläsinge till Ölands södra udde.

Här kan du se kartan på Vrakleden

Östersjön har kallats ”Fredens hav” men dess historia präglas också av rivalitet, konflikter och krig. Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav. I varje givet ögonblick är cirka 4 000 fartyg på väg till eller från Östersjöhamnarna. En stor del av den svenska kusten gränsar mot Östersjön och gör därmed detta innanhav till en viktig del både av närområdets miljö, geopolitik och historia.

Speciellt den viktiga farleden till Ryssland det vill säga från Öresund och Tyskland via farleden mellan Öland-Gotland in i Finska Viken har varit en viktig pulsåder som förenade handeln mellan öst och väst och ofta blev en krigsskådeplats. Under 1800- och 1900-talen har Östersjöregionen vid ett flertal tillfällen blivit ett maktpolitiskt högspänningsområde. 

Speciellt under första och andra världskriget utspelade sig många tragiska öden utanför Ölands sydöstra kust. En viktig orsak till så många förlisningar var det hårda vädret och den då ännu outvecklade tekniken som försvårade exakta positionsbestämningar.

Idag har Östersjöregionens betydelse i förhållandet mellan öst och väst återigen fått nytt fokus och kommer i framtiden kanske bli en av de viktigaste strategiska platserna i Norden.

Många av de förlisningar som skett utanför Ölands kust under århundraden har fallit i historiens glömska, men har i många fall åter väckts till liv och nu kan du, oberoende av årstid, ta del av några av dessa dramatiska händelser genom att via kartan över Vrakleden mellan Bläsinge och Ölands Södra udde, besöka intressanta platser och via QR-koder lyssna på berättelser om tragiska händelser om både handelsfartyg och krigsfartyg som idag ligger som vrak utanför sydöstra Ölands kust.

Antingen du vandrar, cyklar eller bilar kan du med hjälp av vrakkartan besöka minnesmonumenten i Bläsinge hamn, på kyrkogårdarna både i Hulterstad och i Segerstad, i Gräsgårds hamn och i Össby. Stanna till på Hulterstad kyrkogård och titta på minnesstenarna över regalskeppet Kronan som sjönk efter en eldstrid med danska flottan 1 juni 1676.

Här kan du se en dokumentärfilm om när tre tyska fartyg, mitt under brinnande krig, gick rakt in i en svensk minlinje utanför Össby 9 juli 1941. Bland annat berättar fyra ögonvittnen om sina upplevelser:

Eller lyssna på intervjun med Bert Eriksson som 11 år gammal såg när S/S Ada Gorthon i juni 1941 torpederades av en rysk ubåt utanför Bläsinge.

Vrakkartan med QR-koder finns att hämta på turistbyrån i Färjestaden eller hamnmuseet i Gräsgårds hamn och under sommartid även på flera platser längs Kustvägen Sydöstra Öland som hamnmuseet i Bläsinge, JAGS museum i Segerstad, Drottning Ödas restaurang i Össby och på Naturum på Södra udden

Här kan du se alla plaster som finns i kartan

Källa: Ulf Kyrling

 

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO