Minnesmonument för Kronans förlisning 1676

På Hulterstads kyrkogård finns ett monument över de omkomna ombord på regalskeppet Kronan som sprängdes i luften under skånska kriget 1676. Monumentet består av ett stort svartmålat ankare, fyra kvadratiska stenblock med järnringar i varje hörn samt en liten minnesplatta i sten med texten ”Tappra svenska män ombord Stora Kronan i slaget vid Öland 1676”.

Källa: Kulturhistorisk inventering av Hulterstads kyrkogård, Kalmar Läns Museum

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb