Minnessten efter minkatastrof 1941

Minnestenen vid stranden ett par hundra meter söder om Össby påminner om en minkatastrof den 7 juli1941 utanför Össby som kostade 20 människor livet. Det var tre tyska minfartyg, "Hansestadt Danzig", "Tannenberg" och "Preussen", som på sin väg söderut i Östersjön gick på minor och sjönk. I andra världskrigets inledning hade en tysk minspärr lagts ut mellan Gotlands sydspets och Ölands sydspets. Fartygen gick nära den svenska tremilsgränsen för att undvika minspärren. Genom olika omsändigheter hade man emellertid inte nåtts av informationen att svenskarna på uppmaning avTyskland hade lagt ut minor 28 juni för att minska luckan i minspärren närmast Öland.

En svenskt krigsfartyg, en minletare, försökte varna fartygen men utan framgång. Skadade togs ombord på det svenska fartyget och fördes till Kalmar. 

Minnestenen restes av svenska kamrater 1941 i närvaro av prins Gustav Adolf och prinsessan Sibylla. 

Källa: Gräsgård - mellan hav och hed (Gräsgårds hembygdsförening 1993).

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO