Minnessten för Ada Gorthons förlisning 1942

Minnesmonumentet hedrar de omkomna besättningsmännen på det svenska fartyget S/S Ada Gorthon som torpederades av en sovjetisk ubåt under andra världskriget två sjömil utanför hamnen.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb