Minnesmonument
12 platser

Händelser av betydelse på Öland som högtidlighålls genom att placera ut någon form av monument.

Visa på karta

Minnessten efter minkatastrof 1941

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb