Minnesmonument
8 platser

Visa på karta

Minnessten för Ada Gorthons förlisning 1942

Händelser av betydelse på Öland som högtidlighålls genom att placera ut någon form av monument.

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb