Minnesmonument
12 platser

Visa på karta

Minnesmonument för Kronans förlisning 1676

Händelser av betydelse på Öland som högtidlighålls genom att placera ut någon form av monument.

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb