Treudd på Räpplinge alvar

Treudd är en förhistorisk stensatt grav i form av en tresidig stensättning med markerat insvängda sidor. Gravarna är ofta tomma vilket antyder att de ibland kan ha varit enbart av kultisk betydelse. Gravar av denna typ är från äldre och yngre järnåldern.

Denna treudd kallades "Jätten" av folket i socknen, eftersom den ansågs ha formen av en människa. Skolbarnen var rädda för den, då de passerade förbi till och från Räpplinge.

Fornlämning Räpplinge 66:1

Källa: En bok om Räpplinge (Räpplinge hembygdsförening)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO