Fornlämningar
273 platser

… Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet. De kan till exempel utgöras av boplatser…

Visa på karta

Milsten söder om Glömminge

Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet. De kan till exempel utgöras av boplatser, gravfält och kvarnar. I kulturminneslagen anges vad som är en fast fornlämning och därmed omfattas av lagskyddet. Fasta fornlämningar ska vara lämningar efter människors verksamhet under forna tider, de ska ha tillkommit genom äldre tiders bruk och vara varaktigt övergivna. Vi har tagit med de mest kända men har ambitionen att utöka antalet med fler. 

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO