Treudd
9 platser

Treudd är en förhistorisk stensatt grav i form av en tresidig stensättning med markerat insvängda sidor. Gravarna är ofta tomma vilket antyder att de ibland kan ha varit enbart av kultisk betydelse. Gravar av denna typ är från äldre och yngre järnåldern.

Visa på karta

Treudd på Vi alvar

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO