Frösslunda treudd

Denna treudd finns i Frösslunda gravfält. På ena sidan är kantstenarna tydliga. Den är upphöjd i förhållande till omgivande mark. Ytterligare ett par treuddar finns i gravfältet, vilka dock inte är så tydliga som denna.

Treudd är en förhistorisk stensatt grav i form av en tresidig stensättning med markerat insvängda sidor. Gravarna är ofta tomma vilket antyder att de ibland kan ha varit enbart av kultisk betydelse. Gravar av denna typ är från äldre och yngre järnåldern.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO