Vandringsled Gösslunda-Tingstad flisor-Penåsa

Denna led är ca 8,5 km lång och börjar vid Gösslunda och går till Penåsa först till  Tingstad flisor (3,5 km). En spännande plats där mycket har hänt i gamla tider, men som nu ligger öde förutom när vandraren drar förbi. Många gamla alvarvägar sammanstrålar här. Platsen nämns första gången i en handling från 1393. De resta hällarna står på ett gravfält där det finns lämningar från både bronsåldern och järnåldern. Bland annat finns flera stora gravrösen från bronsåldern i närheten. Enligt folktraditionen samlades människor från byarna runt omkring för att avgöra gemensamma ärenden, lösa tvister och avkunna domar. Här kan du stanna en stund och avnjuta stämningen och ta ett välförtjänt fika.

Sedan fortsätter du till Penåsa (5 km). 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb