Ekelundaleden

Vandringsleden mellan Ekelunda och Frösslunda är 3,5 km lång och går på en gammal väg mellan byarna. Den passerar över utflödet från Resmozonen, som är en vattenförande förkastning som sträcker sig mellan Resmo och Ekelunda. På sommaren är passagen torrlagd men för att kunna passera andra tider på året finns en liten träbro över vattnet. Leden passar att cykla.

Den första delen från Ekelunda (1,7 km) är en förbindelse till Stora alvarleden mellan Karlevi ochj Penåsa. 

Du kan se leden i denna karta:

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb